Thursday, 13 February 2014

Welcome to the Floorball Family

Let's welcome the Sec 1s to the floorball family.

NG JUN HAO ELGIN
CHNG BING XUAN
LEE JIN AN KEITH
CHAN SHAN JIN, AERON
KHAIRUL AZFAR B ZAINUDIN
HENG YEE CHONG, FABIAN
NG JING LONG, MORGAN
ONG JUAY YAM, RYAN
TAN YOONG JUN, CARLIN
TRAN HOANG MINH
JARYL CHAN JUN XIANG
NICOLAS CHUA KAI WEN
KOM WENG ERN TIMOTHY
MATTHAEUS CHOO ZHI JIE
If you need to purchase your equipments for the CCA, do take a look at the page on "shops".
Make sure you call the shops before you head down to purchase the items.

No comments:

Post a Comment